Tillbaka

Fri rådgivning Vin & Mat i kombination

De konventionella "reglerna" för hur man väljer vin till mat varnar för användningen av olika matkomponenter, för att det inte skall bli kollision med vinet. Detta står i bjärt kontrast till den moderna maten som kräver helt nya grepp. I takt med gastronomins utveckling tenderar kollisionerna mellan vin och mat att öka. De gamla traditionella “reglerna” är inte längre lika pålitliga och alltfler intresserar sig därför för orsakssambandet mellan varför ett vin passar till en viss maträtt resp. varför det inte gör det.   

Vi besitter en unik kompetens inom detta område och ger gärna hjälp och råd i valet av vin till maten. Registrera Dig, om Du inte redan gjort det, och skicka ett e-mail till Hansuno Krisch  där Du beskriver maträtten. 

 

Färsk vit sparris hos Jürgen Grossmann 

  på Gässlingen  i Stockholm

Berätta vilka ingredienser som ingår i rätten, samt vilka tillbehör och vilken sås som avses. Ingen kökspoesi! "Sauce Noir" duger t.ex. inte! 

Är maten kokt eller stekt etc. Det är sådant jag behöver veta.